Persónuverndarstefna

Grábyggður hefur áhyggjur af verndun persónuupplýsinga og almennra persónuverndarsjónarmiða og leggur sig fram um að veita samstarfsaðilum sínum upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga hjá Grónni byggði. Við leggjum áherslu á að vinna með eins litlar persónugreinanlegar upplýsingar og mögulegt er.

Hvað eru persónulegar upplýsingar?

Persónuupplýsingar eru allar persónugreinanlegar upplýsingar sem hægt er að rekja beint eða óbeint til tiltekins einstaklings. Með persónuupplýsingum er átt við auðkenni eins og nafn og kennitölu, staðsetningargögn og auðkenni á netinu.

Lög um persónuvernd setja strangari kröfur um meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga. Þannig flokkast meðal annars kynþáttur, þjóðernisuppruni, stjórnmálaskoðanir og trúarbrögð sem viðkvæmar upplýsingar. Það er stefna Graenni byggdins að safna ekki viðkvæmum upplýsingum.

Í vissum tilvikum eru persónuupplýsingar gerðar ópersónugreinanlegar til að halda yfirliti yfir tölfræðilegar upplýsingar sem tengjast starfsemi Grónnabyggðar. Slík gögn eru þá ekki lengur talin persónuupplýsingar.

Af hverju söfnum við persónuupplýsingum?

Almennt er tilgangurinn með söfnun persónuupplýsinga að gera samninga sem Graunni Byggður hefur gert, svo sem til dæmis rannsóknarverkefni eða ráðningarsamninga, auðvelda samskipti og gera sér grein fyrir helstu starfsemi sinni, sem er að finna á vefsíðunni: https://www.graennibyggd.is/en/grænni-byggd.

Styrkþegar geta verið félagsmenn, umsækjendur, samstarfsaðilar verkefnisins, starfsmenn Grónabyggðar og aðrir sem eiga samskipti við Hjálpargarð.

Grábyggður safnar og skráir persónulegar upplýsingar um samstarfsaðila sem eru nauðsynlegar fyrir starfsemina. Slík upplýsingasöfnun byggist almennt á samþykki, samningi eða lagaskyldu sem hvílir á Grónabyggði, nauðsyn vinnslu til að vernda hagsmuni starfsmanns eða þegar lögmætir hagsmunir Graenni byggðar eða þriðja aðila krefjast þess. Graenni byggður safnar aðeins upplýsingum að því marki sem nauðsynlegt er talið í hverju tilviki á grundvelli tilgangs vinnslunnar.

Heiti tengiliða og netföng eru geymd til að viðhalda samskiptasögu og tryggja rekjanleika eftir því sem við á.

Vefsíðan Graenni byggd notar smákökur. Kökur eru litlar textaskrár sem eru notaðar til að greina heimsóknir á heimasíðu fyrirtækisins og eru aðeins notaðar til að halda tölfræðilegum upplýsingum og bæta þjónustu við notandann.

Upplýsingar sem Graenni byggður safnar eru ekki notaðar til að búa til persónulegan prófíl einstaklings og er ekki dreift til þriðja aðila.

Upplýsingar sem Graenni byggður fær

Það fer eftir eðli verkefnanna og samningssambandi í hvert sinn sem upplýsinga er þörf. Þannig eru nöfn, tölvupóstföng og starfsheiti dæmi um upplýsingar sem safnað er um tengiliði lögaðila.

Almennt eru slíkar persónulegar upplýsingar fengnar beint frá maka sjálfum.

Farið er með atvinnuumsóknir sem trúnaðarmál og hámarksöryggi tryggt.

Upplýsingaöryggi og flutningur persónuupplýsinga

Persónulegar upplýsingar sem Graenni byggður hefur aflað sér og býr yfir eru einungis notaðar í þeim tilgangi sem er í samræmi við helstu starfsemi stofnunarinnar.

Heimilt er að veita þriðju aðilum persónuupplýsingar að því marki sem þær eru leyfðar eða nauðsynlegar á grundvelli viðeigandi samninga, laga eða reglugerða. Í slíkum tilvikum sér Gränni byggður um að farið sé með upplýsingar í samræmi við lög og að fyllsta trúnaði sé gætt.

Geymslutími persónuupplýsinga

Fyrirhugaður geymslutími persónuupplýsinga getur verið breytilegur og fer eftir eðli þeirra og tengslum við starfsemi fyrirtækisins. Hins vegar er meginreglan sú að geyma upplýsingar ekki lengur en nauðsynlegt er talið nema lögmæt ástæða sé fyrir lengri geymslutíma.

Svar við aðgangsbeiðnum

Komi fram beiðni um aðgang að persónuupplýsingum, leiðréttingu eða eyðingu mun Graenni byggður gera viðeigandi ráðstafanir til að veita viðeigandi upplýsingar. Slíkar upplýsingar eru veittar skriflega, munnlega eða á rafrænu formi, eftir því sem við á. Ef beiðni er hafnað er reynt að útskýra ástæðurnar.

Viðbrögð við öryggisbroti

Verði tekið eftir öryggisbroti mun Graunni byggður gera viðeigandi ráðstafanir í samræmi við persónuverndarlög og fyrirmæli Persónuverndarstofnunar.

Lagalegur fyrirvari

Graenni byggður leitast við að tryggja að upplýsingarnar sem birtar eru á heimasíðu stofnunarinnar, graennibyggd.is, séu áreiðanlegar og réttar. Þetta er þó ekki hægt að tryggja í öllum tilvikum og það sama á við um áreiðanleika efnis á vefsvæðum sem um getur í tenglum. Heimilt er að breyta eða eyða upplýsingum á vefsíðunni hvenær sem er án sérstakrar fyrirvara.

Grábyggður ber í öllum tilvikum enga ábyrgð á skaðabótum sem rekja má til notkunar þessarar vefsíðu eða efnis sem birt hefur verið á vef Grónnabyggðar.

Ábending um upplýsingar sem kunna að vera rangar er hægt að senda með tölvupósti til gb@graennibyggd.is.

Höfundarréttur

Graenni byggður áskilur sér höfundarrétt á því efni sem birt er á heimasíðu stofnunarinnar. Afritun, dreifing og endurútgáfa er leyfð svo framarlega sem heimildir eru nefndar.

Endurskoðun

Þessar upplýsingar geta breyst í samræmi við lög, reglugerðir og rekstur.

Photo by Nathan Anderson on Unsplash